Art Taipei 2020

October 23 -26, 2020
Taipei World Trade Center, Booth C02
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Guo Kai
Liu Kuo-sung
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xiong Wei
Xue Song

Liu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015, Ink & Color on Paper, 93 x 93 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung, Booth 0909
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Xue Song, Smooth Sailing, 2015, Silkscreen Print on Paper, 75 x 63 cm © Xue Song

Related Fairs

Art Taichung 2021

Aug 6 – 8, 2019 Millennium Hotel Taichung Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018 Millennium Hotel TaichungGheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Tainan 2020

Cancelled in interest of public health.
Tayih Landis Hotel Tainan
660 Ximen Road, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Hua Chien-chiang
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Xue Song, Great Auspicious, 2017, Silkscreen Print, 75 x 63 cm © Xue Song

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei