Art Tainan 2021

March 12 – 15, 2021
Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel, Tainan
89 Daxue Road West, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xue Song

Guo Kai, Huizhou 201905, 2019, Oil on Canvas, 50 x 40 cm x 2 © Guo Kai

Related Fairs

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei

Art Tainan 2020

Cancelled in interest of public health.
Tayih Landis Hotel Tainan
660 Ximen Road, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Hua Chien-chiang
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Xue Song, Great Auspicious, 2017, Silkscreen Print, 75 x 63 cm © Xue Song

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei

Art Tainan 2019

Tzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018
Ball-point Pen, & Ink on Paper, 77 x 57 cm © Tzeng Yong-ning

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei

Art Tainan 2018

March 13 – 14, 2020
Tayih Landis Hotel Tainan, Booth 903
660 Ximen Road, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung
Xiong Wei
Xue Song

Xiong Wei, 1412-5, 2015, Oil on Canvas, 70 x 60 cm © Xiong Wei

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2016

March 18 – 20, 2016
Tayih Landis Hotel Tainan, Booth 901
660 Ximen Road, Tainan

Guo Kai
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung
Wu Pui-wah
Xiong Wei
Xue Song

Lin Pang-soong, Rising Clouds, 2013, Ink and Color on Paper, 49.5 x 70.5 cm © Lin Pang-soong

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2015

March 27 – 30, 2015
Tayih Landis Hotel Tainan, Booth 906
660 Ximen Road, Tainan

Gu Jing
Guo Kai
Hung Yi
Lin Pang-soong

Guo Kai, Ancient Houses, 2014, Watercolor on paper, 84.5 x 111 cm

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning