Art Taichung 2021

December 3 – 5, 2021
Millennium Hotel Taichung, Booth 1215
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Gheorghi Filin, Venus, 2018, Carrara Marble, Stainless Steel Base, 51 x 28.5 x 9.5 cm © Gheorghi Filin

Related Fairs

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung, Booth 0909
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Xue Song, Smooth Sailing, 2015, Silkscreen Print on Paper, 75 x 63 cm © Xue Song

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Taichung 2019

July 19 -21, 2019
Millennium Hotel Taichung, Booth 1205
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Guo Kai
Hua Chien-Chiang
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung
Tzeng Yong-ning
Xiong Wei
Xue Song

Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019
Ball-point Pen & Ink on Paper, 75 x 107 cm © Tzeng Yong-ning

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018
Millennium Hotel Taichung, Booth 905
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung
Xiong Wei
Xue Song
Wang Yigang

Gheorghi Filin, Mermaid, Stainless Steel, 17 x 40 x 11.5, Edition 2/8 © Gheorghi Filin

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2017

July 21 – 23, 2017
Millennium Hotel Taichung, Booth 1001
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Hung Yi
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung
Tzeng Yong-ning
Xue Song

Guo Kai, Estate, 2016, Tempera and Oil on Canvas, 80 x 100 cm © Guo Kai

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2016

August 19 -21, 2016
Millennium Hotel Taichung, Booth 1518
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Guo Kai
Liu Kuo-sung
Wu Pui-wah
Xiong Wei
Xue Song

Xue Song, Longteng Bridge, 2014, Mixed Media Collage on Paper, 100 x 80 cm © Xue Song

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2015

July 11 – 13, 2015
Millennium Hotel Taichung, Booth 1601
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gu Jing
Guo Kai
Hung Yi
Liu Kuo-sung
Xiong Wei

Liu Kuo-sung, Rain Spring Water, 2009, Ink and Color on Paper, 43.8 x 46 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2013

July 12 – 15, 2013
The Splendor Hotel, Booth 2019
1049 Jianxing Road, Taichung
art-taichung.com

Chen Hsin-min
Chou Cheng-liang
Gu Jing
Lin Wan-shi
Xiong Wei

Xiong Wei, Wave 116-8, 2011, Oil on Paper, 51 x 73 cm © Xiong Wei

Related Fairs

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2019
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning