Art Kaohsiung 2015

December 11 – 13, 2015
Kaohsiung City Suites
1 Dayi Street, Kaohsiung

Guo Kai
Hung Yi
Lin Pang-soong
Liu Kuo-sung

Liu Kuo-sung, Purple Sun, 2015, Silkscreen Print on Paper, 90 x 70 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Kaohsiung 2015

Dec 11 – 13, 2015Kaohsiung City SuitesLiu Kuo-sung, Purple Sun, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives