Exhibitions

Current

Upcoming


ARCHIVE (Recent)

Archive (All)

Attachment

Guo Kai
Aug 8 – Sept 8, 2020
Yi Art Institue
Jan 9 – Mar 9, 2021
Loftyart Gallery

To the Moon

Liu Kuo-sung
Dec 21, 2019 – May 31, 2020
Kaohsiung Museum of Fine Arts

To the Moon

Liu Kuo-sung
Dec 21, 2019 – May 31, 2020
Kaohsiung Museum of Fine Arts

Island Is Land of Dream

Lin Pang-soong
Sept 7 – Oct 31, 2019
Pingtung Art Museum
Oct 10 – 20, 2019
Setouchi-city Art Museum

Faraway Breeze

Guo Kai
Sept 15 – 24, 2018
National Sun Yat-sen Memorial Hall, Taipei

A State of Being

Lin Pang-soong
January 14 – March 5, 2017
Fo Guang Yuan Art Gallery, Taichung
March 18 – April 23, 2017
Fo Guang Yuan Main Art Gallery, Kaohsiung

Journey to the West

Hung Yi
Jan 1 – Feb 29, 2016
Olympic Green, Beijing
Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center, Beijing
Feb 8 – 12, 2016
Ditan Park, Beijing

Hui Aggregation

Cheng Tsai-tung, Chu Youye, Hou Chun-ming, Huang Ming-che, Lin Pang-soong, Lin Wan-shih, Liu Dahong, Wu Jun, Yu Youhan
Sept 20 – Oct 20, 2013
Shanghai Xuhui Art Museum
Nov 22 – Dec 27, 2013
Cheng Shiu University Art Center
Jan 8 – Feb 16, 2014
Cultural Affairs Bureau of Taoyuan County
Mar 7 – April 27, 2014
Luodong Cultural Working House of Cultural Affairs Bureau of Yilan County

Tangled Dislocation

Chen Yufei, Ma Baozhong
Oct 22 – Nov 19, 2013
National Chiao Tung University Art Center, Hsinchu

Hui Aggregation

Cheng Tsai-tung, Chu Youye, Hou Chun-ming, Huang Ming-che, Lin Pang-soong, Lin Wan-shih, Liu Dahong, Wu Jun, Yu Youhan
Sept 20 – Oct 20, 2013
Shanghai Xuhui Art Museum
Nov 22 – Dec 27, 2013
Cheng Shiu University Art Center
Jan 8 – Feb 16, 2014
Cultural Affairs Bureau of Taoyuan County
Mar 7 – April 27, 2014
Luodong Cultural Working House of Cultural Affairs Bureau of Yilan County

Silk Road

Lin Pang-soong, Yang En-sheng, Zhou Gang
April 13 – June 12, 2013

Descry.Taiwan

Lin Pang-soong
April 6 – May 26, 2013
National Museum of History, Taipei

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

Attachment

Guo Kai
Aug 8 – Sept 8, 2020
Yi Art Institue
Jan 9 – Mar 9, 2021
Loftyart Gallery

Silk Road

Lin Pang-soong, Yang En-sheng, Zhou Gang
April 13 – June 12, 2013

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

Attachment

Guo Kai
Aug 8 – Sept 8, 2020
Yi Art Institue
Jan 9 – Mar 9, 2021
Loftyart Gallery

To the Moon

Liu Kuo-sung
Dec 21, 2019 – May 31, 2020
Kaohsiung Museum of Fine Arts

Island Is Land of Dream

Lin Pang-soong
Sept 7 – Oct 31, 2019
Pingtung Art Museum
Oct 10 – 20, 2019
Setouchi-city Art Museum

Faraway Breeze

Guo Kai
Sept 15 – 24, 2018
National Sun Yat-sen Memorial Hall, Taipei

A State of Being

Lin Pang-soong
January 14 – March 5, 2017
Fo Guang Yuan Art Gallery, Taichung
March 18 – April 23, 2017
Fo Guang Yuan Main Art Gallery, Kaohsiung

Journey to the West

Hung Yi
Jan 1 – Feb 29, 2016
Olympic Green, Beijing
Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center, Beijing
Feb 8 – 12, 2016
Ditan Park, Beijing

Tangled Dislocation

Chen Yufei, Ma Baozhong
Oct 22 – Nov 19, 2013
National Chiao Tung University Art Center, Hsinchu

Hui Aggregation

Cheng Tsai-tung, Chu Youye, Hou Chun-ming, Huang Ming-che, Lin Pang-soong, Lin Wan-shih, Liu Dahong, Wu Jun, Yu Youhan
Sept 20 – Oct 20, 2013
Shanghai Xuhui Art Museum
Nov 22 – Dec 27, 2013
Cheng Shiu University Art Center
Jan 8 – Feb 16, 2014
Cultural Affairs Bureau of Taoyuan County
Mar 7 – April 27, 2014
Luodong Cultural Working House of Cultural Affairs Bureau of Yilan County

Descry.Taiwan

Lin Pang-soong
April 6 – May 26, 2013
National Museum of History, Taipei

Tangled Dislocation

Chen Yufei, Ma Baozhong
Oct 22 – Nov 19, 2013
National Chiao Tung University Art Center, Hsinchu

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

Hui Aggregation

Cheng Tsai-tung, Chu Youye, Hou Chun-ming, Huang Ming-che, Lin Pang-soong, Lin Wan-shih, Liu Dahong, Wu Jun, Yu Youhan
Sept 20 – Oct 20, 2013
Shanghai Xuhui Art Museum
Nov 22 – Dec 27, 2013
Cheng Shiu University Art Center
Jan 8 – Feb 16, 2014
Cultural Affairs Bureau of Taoyuan County
Mar 7 – April 27, 2014
Luodong Cultural Working House of Cultural Affairs Bureau of Yilan County

Attachment

Guo Kai
Aug 8 – Sept 8, 2020
Yi Art Institue
Jan 9 – Mar 9, 2021
Loftyart Gallery

Faraway Breeze

Guo Kai
Sept 15 – 24, 2018
National Sun Yat-sen Memorial Hall, Taipei

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

Journey to the West

Hung Yi
Jan 1 – Feb 29, 2016
Olympic Green, Beijing
Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center, Beijing
Feb 8 – 12, 2016
Ditan Park, Beijing

Island Is Land of Dream

Lin Pang-soong
Sept 7 – Oct 31, 2019
Pingtung Art Museum
Oct 10 – 20, 2019
Setouchi-city Art Museum

A State of Being

Lin Pang-soong
January 14 – March 5, 2017
Fo Guang Yuan Art Gallery, Taichung
March 18 – April 23, 2017
Fo Guang Yuan Main Art Gallery, Kaohsiung

Hui Aggregation

Cheng Tsai-tung, Chu Youye, Hou Chun-ming, Huang Ming-che, Lin Pang-soong, Lin Wan-shih, Liu Dahong, Wu Jun, Yu Youhan
Sept 20 – Oct 20, 2013
Shanghai Xuhui Art Museum
Nov 22 – Dec 27, 2013
Cheng Shiu University Art Center
Jan 8 – Feb 16, 2014
Cultural Affairs Bureau of Taoyuan County
Mar 7 – April 27, 2014
Luodong Cultural Working House of Cultural Affairs Bureau of Yilan County

Silk Road

Lin Pang-soong, Yang En-sheng, Zhou Gang
April 13 – June 12, 2013

Descry.Taiwan

Lin Pang-soong
April 6 – May 26, 2013
National Museum of History, Taipei

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

To the Moon

Liu Kuo-sung
Dec 21, 2019 – May 31, 2020
Kaohsiung Museum of Fine Arts

Tangled Dislocation

Chen Yufei, Ma Baozhong
Oct 22 – Nov 19, 2013
National Chiao Tung University Art Center, Hsinchu

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012

In the Prime of Vitality

Chen Yufei, Guo Kai, Huang Ming-che, Hung Tien-yu, Hsu Yu-jen, Lin Pang-soong, Ma Baozhong, Sun Liang, Wang Yigang, Yang Shu, Yu Youhan
Oct 27 – Nov 16, 2012