Fairs

recent

Art Taichung 2021

Aug 6 – 8, 2019 Millennium Hotel Taichung Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020Millennium Hotel TaichungXue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

One Art Taipei 2020

Jan 17 – 19, 2020The Sherwood TaipeiWei Guangqing, Look for a Kind Women for a Bride, 2018 © Wei Guangqing

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Archive

Art Taichung 2021

Aug 6 – 8, 2019 Millennium Hotel Taichung Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020Millennium Hotel TaichungXue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

One Art Taipei 2020

Jan 17 – 19, 2020The Sherwood TaipeiWei Guangqing, Look for a Kind Women for a Bride, 2018 © Wei Guangqing

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Ink Now 2019

Jan 19 – 21, 2019Taipei Expo ParkLiu Kuo-sung, August on the Silk Road, 1968 (Detail) © The Liu Kuo-sung Archives

One Art Taipei 2019

Jan 18 – 21, 2019The Sherwood TaipeiLiu Kuo-sung, Lantern Festival, 2016 © The Liu Kuo-sung Archives

NArt 2018

Nov 23 – 26, 2018Howard Johnson IFC Plaza Ningbo Gu Jing, Admiring Rock from Window, 2014 (Detail) © Gu Jing

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018 Millennium Hotel TaichungGheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei

Art Hsinchu 2018

Jan 18 – 21, 2018Fleur Lis Hotel Hsinchu Xue Song, Three Friends of Winter, 2016 © Xue Song

Ink Asia 2017

Dec 14 – 17, 2019Hong Kong Convention CentreXue Song, Spring Colors, 2013 © Xue Song

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taichung 2017

July 21 – 23, 2017 Millennium Hotel TaichungGuo Kai, Estate, 2016 © Guo Kai

Ink Asia 2016

Dec 16 – 18, 2016Hong Kong Convention CentreLiu Kuo-sung High Noon, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2016

Nov 12 – 15, 2016Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Tulin Winter, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2016

Aug 19 – 21, 2016Millennium Hotel TaichungXue Song, Longteng Bridge, 2014 © Xue Song

Art Tainan 2016

Mar 18 – 20, 2016Tayih Landis Hotel TainanLin Pang-soong, Rising Clouds, 2013 © Lin Pang-soong

Art Kaohsiung 2015

Dec 11 – 13, 2015Kaohsiung City SuitesLiu Kuo-sung, Purple Sun, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2015

July 11 – 13, 2015Millennium Hotel TaichungLiu Kuo-sung, Rainy Spring Water, 2009 © The Liu Kuo-sung Archives

Formosa Art Show 2015

May 15 – 17, 2015Humble house TaipeiYu Youhan, Waving to the World, 2011 © Yu Youhan

Art Tainan 2015

Mar 27 – 30, 2015Tayih Landis Hotel TainanGuo Kai, Ancient Houses, 2014 © Guo Kai

Art Taichung 2013

July 12 – 15, 2013The Splendor Hotel TaichungXiong Wei, Wave 116-8, 2011 © Xiong Wei

Ink Asia 2017

Dec 14 – 17, 2019Hong Kong Convention CentreXue Song, Spring Colors, 2013 © Xue Song

Ink Asia 2016

Dec 16 – 18, 2016Hong Kong Convention CentreLiu Kuo-sung High Noon, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Hsinchu 2018

Jan 18 – 21, 2018Fleur Lis Hotel Hsinchu Xue Song, Three Friends of Winter, 2016 © Xue Song

Art Kaohsiung 2015

Dec 11 – 13, 2015Kaohsiung City SuitesLiu Kuo-sung, Purple Sun, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

NArt 2018

Nov 23 – 26, 2018Howard Johnson IFC Plaza Ningbo Gu Jing, Admiring Rock from Window, 2014 (Detail) © Gu Jing

Art Taichung 2021

Aug 6 – 8, 2019 Millennium Hotel Taichung Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020Millennium Hotel TaichungXue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018 Millennium Hotel TaichungGheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Taichung 2017

July 21 – 23, 2017 Millennium Hotel TaichungGuo Kai, Estate, 2016 © Guo Kai

Art Taichung 2016

Aug 19 – 21, 2016Millennium Hotel TaichungXue Song, Longteng Bridge, 2014 © Xue Song

Art Taichung 2015

July 11 – 13, 2015Millennium Hotel TaichungLiu Kuo-sung, Rainy Spring Water, 2009 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taichung 2013

July 12 – 15, 2013The Splendor Hotel TaichungXiong Wei, Wave 116-8, 2011 © Xiong Wei

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei

Art Tainan 2016

Mar 18 – 20, 2016Tayih Landis Hotel TainanLin Pang-soong, Rising Clouds, 2013 © Lin Pang-soong

Art Tainan 2015

Mar 27 – 30, 2015Tayih Landis Hotel TainanGuo Kai, Ancient Houses, 2014 © Guo Kai

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

One Art Taipei 2020

Jan 17 – 19, 2020The Sherwood TaipeiWei Guangqing, Look for a Kind Women for a Bride, 2018 © Wei Guangqing

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Ink Now 2019

Jan 19 – 21, 2019Taipei Expo ParkLiu Kuo-sung, August on the Silk Road, 1968 (Detail) © The Liu Kuo-sung Archives

One Art Taipei 2019

Jan 18 – 21, 2019The Sherwood TaipeiLiu Kuo-sung, Lantern Festival, 2016 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taipei 2016

Nov 12 – 15, 2016Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Tulin Winter, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Formosa Art Show 2015

May 15 – 17, 2015Humble house TaipeiYu Youhan, Waving to the World, 2011 © Yu Youhan