Art Taichung 2013

July 12 – 15, 2013
The Splendor Hotel, Booth 2019
1049 Jianxing Road, Taichung
art-taichung.com

Chen Hsin-min
Chou Cheng-liang
Gu Jing
Lin Wan-shi
Xiong Wei

Xiong Wei, Wave 116-8, 2011, Oil on Paper, 51 x 73 cm © Xiong Wei

Related Fairs

Art Taichung 2024

July 19 – 21, 2024
Millennium Hotel, Taichung
Lyse Lemieux, Untitled 5, 2023 © Lyse Lemieux. Photo: T. Chang

Art Taichung 2023

July 14 – 16, 2023
The Lin, Taichung
Lyse Lemieux, Until Suddenly it’s Not 1, 2023 © Lyse Lemieux. Photo: Courtesy of Lyse Lemieux

Art Taichung 2022

July 15 – 17, 2022
The Lin, Taichung
Chen Pei-yi, Playing Garden – Neptunia Oleracea, 2022 © Chen Pei-yi