Art Taichung 2013

July 12 – 15, 2013
The Splendor Hotel, Booth 2019
1049 Jianxing Road, Taichung
art-taichung.com

Chen Hsin-min
Chou Cheng-liang
Gu Jing
Lin Wan-shi
Xiong Wei

Xiong Wei, Wave 116-8, 2011, Oil on Paper, 51 x 73 cm © Xiong Wei

Related Fairs

Art Taichung 2021

Aug 6 – 8, 2019Millennium Hotel TaichungGheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020Millennium Hotel TaichungXue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning