Art Taichung 2022

July 15 – 17, 2022
The Lin, Taichung, Booth 1008
99 Chaofu Road, Taichung
art-taichung.com

Chen Pei-yi
Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Yang Yu-ning
Xue Song

Chen Pei-yi, Playing Garden – Neptunia Oleracea, 2022, Gold-foil, Natural Mineral Pigments & Ink on Paper, 40.1 x 40.1 cm © Chen Pei-yi

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2021
Millennium Hotel Taichung
Gheorghi Filin, Venus, 2018 © Gheorghi Filin

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019
Millennium Hotel Taichung
Tzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning