Art Taichung 2021

December 3 – 5, 2021
Millennium Hotel Taichung, Booth 1215
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Wei Guangqing, Sun Tzu’s Art of War – Sun Wu, 2019, Acrylic on Canvas, 80 x 80 cm © Wei Guangqing

Art Taichung 2023

July 14 – 16, 2023
The Lin, Taichung
Xue Song, New Heights, 2022 © Xue Song

Art Taichung 2022

July 15 – 17, 2022
The Lin, Taichung
Chen Pei-yi, Playing Garden – Neptunia Oleracea, 2022 © Chen Pei-yi

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song