Art Tainan 2021

March 12 – 15, 2021
Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel, Tainan
89 Daxue Road West, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xue Song

Guo Kai, Huizhou 201905, 2019, Oil on Canvas, 50 x 40 cm x 2 © Guo Kai

Related Fairs

Art Tainan 2021

Mar 12 – 15, 2021Shangri-La Plaza Hotel TainanGuo Kai, Huizhou 201905, 2019 © Guo Kai

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning