Art Tainan 2021

March 12 – 15, 2021
Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel, Tainan, Booth 1112
89 Daxue Road West, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xue Song

Guo Kai, Huizhou 201905, 2019, Oil on Canvas, 50 x 40 cm x 2 © Guo Kai

Art Tainan 2023

Mar 15 – 17, 2023
Silk Palace Tainan
Guo Kai, Attachment · Whispers 3 (detail), 2022 © Guo Kai

Art Tainan 2022

Mar 11 – 13, 2022
Silk Palace Tainan
Yang Yu-ning, Blue Lace Flowers, 2022 © Yang Yu-ning

Art Tainan 2020

Cancelled
Tayih Landis Hotel Tainan
Xue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song